Tauron Nowa Muzyka Katowice
21-24.07.
2022
TAURON
NOWA MUZYKA
KATOWICE
31 VII 2021 (sobota)
22:00 – 23:00
Scena Miasta Muzyki

Folk Solution – ARTYŚCI BALETU ZESPOŁU PIEŚNI i TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY

Instytucja kultury przedstawiająca polski folklor w formie scenicznej, pokazując jego wielobarwność i bogactwo w muzyce, pieśniach i tańcach ludowych opracowanych przez założycieli Zespołu – Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską. Tym razem Zespół podejmuje próbę konfrontacji muzyki elektronicznej i tańca nowoczesnego z polskim folklorem muzyczno-tanecznym. To „pojedynek dwóch przeciwieństw” z przymrużeniem oka. Zarówno w podkładzie dźwiękowym jak i w choreografii widowiska współistnieją dwie niezależne warstwy. Jedna z nich ilustruje współczesny świat przepełniony kakofonią industrialnych dźwięków i podporządkowany monotonii mechanicznych ruchów. Druga nawiązuje do tradycyjnego folkloru nasyconego emocjami i historycznymi wątkami, które od wieków z pokolenia na pokolenie były przekazywane w muzyce, tańcu i śpiewie ludowym. Taka kompilacja dźwięków i ruchu skłania do refleksji nad znaczeniem i miejscem tradycjonalnego folkloru we współczesnym świecie.