fbpx
Tauron Nowa Muzyka Katowice
20-23.06.
2024
TAURON
NOWA MUZYKA
KATOWICE

S1 | Czwartek 28.06

Katowice Green Park ↔ Katowice Dworzec

↓ Katowice Green Park

15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00

Katowice Porcelanowa

15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02

Zawodzie Waleriana

15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04

Katowice Strefa Kultury

15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:07

Katowice Strefa Kultury NOSPR

15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:08

Katowice Sokolska

15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:11

Katowice Plac Wolności

15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:13

Katowice Dworzec

15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:16

↓ Katowice Dworzec

14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38| 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:39 | 23:28

Katowice Plac Wolności

14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:42 | 23:31

Katowice Sokolska

14:43 | 15:43| 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:44 | 23:33

Katowice Strefa Kultury NOSPR

14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:47 | 18:47 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:47 | 23:35

Katowice Strefa Kultury

14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:48 | 23:36

Zawodzie Waleriana

14:53 |15:53 |16:53 |17:52 |18:52 |19:50 |20:50 |21:50 |22:51 |23:38

Katowice Green Park

14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:53 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:52 | 23:39