Tauron Nowa Muzyka Katowice
21-24.07.
2022
TAURON
NOWA MUZYKA
KATOWICE

Regulamin akredytacji Tauron Nowa Muzyka Katowice 2021

  1. Akredytacja umożliwia wstęp na Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2021 (29.07 – 1.08.2021), udział w wydarzeniach towarzyszących, korzystanie z Biura Festiwalowego oraz przeprowadzenie wywiadów z Organizatorami, a także artystami Festiwalu, o ile wyrażą na to zgodę.
  2. Liczba akredytacji jest ograniczona.
  3. Decyzję o przyznaniu akredytacji podejmuje Organizator. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych, których profil wydawniczy jest zgodny z tematyką Festiwalu.
  4. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową do dnia 27/07/2021.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji oraz zmiany zasad jej przyznawania.
  6. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom wraz z informacją o przyznaniu akredytacji. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej akredytacji.
  7. Wykluczamy możliwość przeniesienia przyznanej akredytacji na inną osobę.
  8. Warunkiem wstępu na teren festiwalu, imprezy towarzyszące oraz na teren biura festiwalowego jest okazanie certyfikatu szczepienia w aplikacji mObywatel (okazany kod QR w aplikacji), dokumentu z portalu gov.pl / znajdujący się w zakładce Profilaktyka -> Szczepienia (wydrukowane zaświadczenie), Unijnego certyfikatu Covid (UCC) (okazanie wydrukowanego kodu QR lub w aplikacji mObywatel.
  9. Administratorem danych osobowych jest More Music Agency Adam Godziek Adam Pomian spółka jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 26a/5, adres e-mail: dane@moremusicagency.pl. Zasady przetwarzania danych zostały uregulowane w Regulaminie wydarzenia Tauron Nowa Muzyka Katowice 2021 dostępnym na stronie www.festiwalnowamuzyka.pl
  10. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem a.przybysz@iconstrategies.pl.